Mūsu misija

Mājaslapa apkopo dažādos avotos atrodamu noderīgu informāciju patērētājiem, kuri nonāca parāduslogā vai kuri vēlas no tā izvairīties un pieņemt sev izdevīgus finanšu lēmumus.

Mūsu komanda

Mājaslapu izstrādāja PIAA sadarbībā ar PTAC un SIA SEM.LV Eiropas Komisijas un EISMEA finansētā projekta „Provision of an European Platform for the Prevention of Over-Indebtedness by the Increase of Accessibility and the Improvement of Effectiveness of
Debt Advicefor Citizens “ (PEPPI) ietvaros.

Andrejs Vanags

Mājaslapas funkcionēšana (PIAA)

Sanita Gertmane

Mājaslapas saturs (PTAC)

Guntra Vīksna

PEPPI projekta koordinatore Latvijā (PIAA)

Mūsu apņemšanās

Šo mājaslapu izstrādāja patērētāju jomas profesionāļi, kas darbojas neatkarīgi no uzņēmēju ietekmes. Tādēļ, ja esat patērētājs, varat paļauties uz to, ka atspoguļosim informāciju, ņemot vērā tieši Jūsu, kā patērētāja intereses. Mēs centīsimies atjaunināt mājaslapu cik bieži vien mums būs iespēja. Tomēr, vēlamies brīdināt, ka šobrīd pastāvīgs finansējums šim darbam mums nav pieejams. Mēs NEPIEDĀVĀJAM pilnvērtīgas konsultācijas ar parādiem pārslogotiem patērētājiem. Šādas konsultācijas Latvijā pagaidām nepiedāvā neviens. Situācijai vajadzētu mainīties pēc dažiem gadiem, kad Latvijai būs jāievieš Eiropas Savienības prasības.

Izvairieties no parādiem

Parāds var izpausties dažādās formās - gan neapmaksāts rēķins par komunāliem pakalpojumiem vai savlaicīgi neveikts nomaksas pirkuma maksājums, gan kredīts savā būtībā ir parādi. Kopumā parāds ir negatīva parādība. Tādēļ nebūtu lieki atkārtot vecu, bet ļoti patiesu tautas gudrību – “Parāds nav brālis”. Kontekstā ar mājaslapas mērķi tas nozīmē vismaz divus principus:

01.

Absolūti lielākajā skaitā gadījumu parāda veidošanās vērtējama negatīvi un vislabākajai iespējamai rīcībai būtu jābūt vērstai uz izvairīšanos no tās. Tas nozīmē ne tikai rēķinu savlaicīgu samaksu, bet arī apzinātu apņemšanos pārvaldīt savas finanses, neizmantojot kredītus.

02.

Gadījumā, ja no parāda veidošanās nav iespējams izvairīties vai arī parāds nes Jums lielāku finansiālu labumu, nekā izdevumus (ļoti reti, bet tādas situācijas tiešām var būt), tad parāds jācenšas segt iespējami īsākā laika posmā, tajā skaitā veicot kredīta pirmstermiņa atmaksu.

Saņemiet palīdzību

Ja esat nokļuvis/-usi maksāšanas grūtībās, atcerieties, ka pozitīva izeja ir vienmēr. Turklāt, Jūs neesi viens/viena un Jums ir iespēja saņemt palīdzību. Dažreiz Jūs varat paļauties uz ģimeni vai draugiem, bet dažreiz tie ir dažādu jomu speciālisti. Lai arī Latvijā pagaidām nav pieejamas pilnvērtīgas konsultācijas ar parādiem pārslogotiem patērētājiem, tomēr Jums joprojām ir iespējas saņemt atsevišķus pakalpojumus, kuri Jums var ļoti noderēt, piemēram:

Tādēļ, no visas sirds atgādinām – nekautrējaties meklēt palīdzību, Jums nav jāpaliek vienatnē.