Mājaslapas lietošana ir bez maksas, bet tās uzturēšana un uzlabošana - nav.

Būsim pateicīgi par sniegto palīdzību lietotājiem, kuriem ir vēlme un iespējas mūs atbalstīt. Ziedotie līdzekļi tiks izmantoti mājaslapas uzturēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Atbalstu var sniegt:

01.

Piedāvājot mums bez maksas savus pakalpojumu

02.

Ziedojot jebkāda apjoma summu (arī 1-2 EUR ziedojums var līdzēt)

03.

Vienkārši daloties ar savu stāstu

Pievienojieties komandai

Aizpildiet formu, ja Jums ir vēlme un iespēja sniegt mums bezmaksas pakalpojumus. Šobrīd mums noderētu pakalpojumi, kas ir saistīti mājaslapas satura (tekstu, foto/audio/video materiālu) izstrādāšanu, kā arī mājaslapas popularizēšanu.

  Ziedojiet

  Sakarā ar to, ka mājaslapa tapa biedrības “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” (PIAA) realizētā projekta ietvaros, Jūsu ziedojumus lūdzam novirzīt PIAA. Vairāk par PIAA var uzzināt tās mājaslapā. Ziedotie līdzekļi tiks izmantoti mājaslapas uzturēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai.

  Uzzināt vairāk

  Ziedot var divos veidos:

  Dalieties ar stāstu

  Pastāstiet mums par savu pieredzi, saskaroties ar maksāšanas grūtībām:

  • Kādēļ nokļuvāt maksāšanas grūtībās?
  • Kā risinājāt šo situāciju?
  • Kas Jums sniedza atbalstu?
  • Kādi risinājumi nostrādāja, bet kādi
   izrādījās neefektīvi?
  • Ko varat ieteikt citiem cilvēkiem, kuri
   nonāca maksāšanas grūtībās?

  Jūsu stāstu izmantosim ievietošanai mājaslapa (tikai ar Jūsu piekrišanu), mājaslapas satura uzlabošanai, kā arī patērētāju aizsardzības līmeņa paaugstināšanai Latvijā.